Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zevenhuizen

VVD stelt vragen over afgesloten Van Oudheussdenweg

In de recent gepubliceerde najaarsrapportage 2023 van het recreatieschap Rottemeren, gedateerd november 2023, wordt vermeld dat de winterse vorstperiode aanzienlijke schade heeft toegebracht aan het wegdek van de autowegen in de Eendragtspolder, de Slingerkade en de Van Oudheusdenweg. Als gevolg van de strenge vorst is de Van Oudheusdenweg momenteel afgesloten voor verkeer. Aanvankelijk werd verwacht dat de weg weer toegankelijk zou zijn na het einde van de vorstperiode, maar eind januari werd duidelijk dat aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn alvorens de weg heropend kan worden.

In het licht van deze ontwikkelingen rijzen verschillende vragen:

  • Wanneer zijn de aanvullende onderzoeken afgerond?
  • Wat zijn de bevindingen tot op heden?
  • Had de wegafsluiting voorkomen kunnen worden indien er in een eerder stadium meer onderhoudswerkzaamheden waren uitgevoerd?
  • Wat is er nodig om toekomstige wegafsluitingen te voorkomen vanwege de slechte staat?

De Van Oudheusdenweg fungeert als een cruciale verbinding tussen Zevenhuizen en Oud Verlaat. Lokale VVD fractie dringt aan op spoedige heropening van de weg.

Extra vragen die opkomen zijn:

  • Welke maatregelen zijn nodig om de weg weer open te stellen (graag aangegeven wat hierin strikt noodzakelijk dan wel wenselijk is)?
  • Is het college bereid om het recreatieschap aan te sporen om zo snel als mogelijk de weg te herstellen zodat deze weer opengesteld kan worden?