Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

Nieuw gemaal Bergsluis in Rotterdam gaat zoetwateraanvoer West-Nederland verbeteren

De hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard starten in 2024 samen een project om de zoetwatervoorziening in de regio te verbeteren. Hiervoor wordt de Rotterdamse Bergsluis, die op de grens van de twee waterschappen ligt, aangepast en uitgebreid met een gemaal. Door deze uitbreiding kunnen beide waterschappen elkaar voortaan in droge tijden voorzien van zoet water. Hoogheemraden Manita Koop en Josien van Cappelle bezegelden die samenwerking vandaag met een handtekening.

Het nieuwe gemaal dat naast de Bergsluis komt, versterkt de zoetwateraanvoer tussen de watersystemen in beide waterschappen. Die aanvoer is van groot belang voor het in standhouden van dijken, glastuinbouw, landbouw en de natuur. Naast de bouw van een nieuw gemaal, krijgt de Bergsluis ook een vispassage. Daardoor kunnen vissen veilig van het ene naar het andere gebied zwemmen, wat de ecologische waterkwaliteit aan beide kanten van de sluis verbetert.

Zoetwatervoorziening steeds belangrijker door klimaatverandering
Door de verandering van het klimaat krijgt Nederland vaker te maken met weersextremen. “Afgelopen tijd waren de Nederlandse waterschappen druk bezig met het beperken van wateroverlast”, vertelt Manita Koop. “Maar, zoals we de laatste jaren gezien hebben, staan de maanden april tot en met september vaak in het teken van droogte en watertekort. Het één sluit het ander niet uit. De hoogwatergolf van rond de jaarwisseling bijvoorbeeld, is geen garantie op het uitblijven van zoetwatertekorten komende zomer”, aldus Koop.

Op dit moment put Delfland in het geval van tekorten voornamelijk uit het Brielse Meer. Gemaal Winsemius bij Westland pompt schoon zoet water via een kilometerslange leiding onder de Nieuwe Waterweg door naar Delfland. De capaciteit van die zoetwaterbron is voldoende om het hele beheersgebied van Delfland te voorzien. Tijdens langdurige droogte levert Delfland dit water via de Bergsluis door aan Schieland en de Krimpenerwaard.

Vanwege het peilverschil kan water nu nog alleen van Delfland naar Schieland en de Krimpenerwaard worden afgelaten en niet andersom. “Met het nieuwe gemaal kunnen we zowel water richting Delfland pompen als richting Schieland en de Krimpenerwaard. Een win-winoplossing. Zeker omdat we bij de Bergsluis meteen ook een veilige doorgang aanleggen voor vissen. Dat is goed voor de visstand”, licht hoogheemraad Josien van Cappelle toe.

Nieuw gemaal maakt Delfland minder afhankelijk van Brielse Meer
Na de realisatie van het nieuwe gemaal bij de Bergsluis kan het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ook zoet water aan Delfland gaan leveren. Het buurwaterschap kan dan bij waterschaarste in Delfland meer water inlaten vanuit de Nieuwe Maas. Dat extra water wordt dan via het nieuwe gemaal Delfland ingepompt. Door dit energiezuinigere alternatief bespaart Delfland kosten op de aanvoer vanuit het Brielse Meer en is het waterschap minder afhankelijk van die zoetwaterbron.

Samenwerking tussen twee waterschappen
Dit project is een samenwerking tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Deltaprogramma Zoetwater. Ook de gemeente Rotterdam, beheerder van de al bestaande sluis, is betrokken bij het initiatief. Voor meer informatie over dit project kun je terecht op hhdelfland.nl/bergsluis.