Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

Reserveringsovereenkomst met Woonzorg Nederland voor bouwperceel Kamerlingh Onnesstraat

Het College heeft aangekondigd een reserveringsovereenkomst aan te gaan met Woonzorg Nederland voor de verkoop van een bouwperceel aan de Kamerlingh Onnesstraat. Woonzorg Nederland heeft plannen om op deze locatie 35 sociale huurappartementen en 9 middenhuurappartementen te ontwikkelen, op het terrein van de voormalige Prins Willem-Alexanderschool.

Na goedkeuring van het bouwplan door de gemeente zal de reserveringsovereenkomst gevolgd worden door een koopovereenkomst, samen met het planologische kader, waardoor de ontwikkeling en bouw van het complex mogelijk worden gemaakt.

De voormalige schoollocatie is beschikbaar sinds september 2010, na de verplaatsing van de Prins Willem-Alexanderschool naar de Brede School in Esse Zoom Hoog. De ontwikkelingskaders zijn vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten (NvU), die door de raad op 27 juni is vastgesteld.

De beoogde ontwikkelaar en grondkoper waren aanvankelijk Woonpartners Midden-Holland, maar na een herprioritering van hun portefeuille in april 2023 trokken zij zich terug. Na overleg met andere toegelaten corporaties viel de keuze op Woonzorg Nederland, die volgens het College de kwaliteitsambitie van de gemeente ondersteunt en het ruimtelijk model uit de NvU binnen de gewenste planning kan ontwikkelen.

Het College heeft tevens besloten het ontwerp bestemmingsplan Kamerlingh Onnes vanaf 28 december 2023 ter inzage te leggen. De voorgenomen verkoop aan Woonzorg Nederland zal conform het Didamarrest gepubliceerd worden. Na afronding van de planologische procedure en bij gebrek aan andere serieuze interesse op de markt, zal de grond via een koopovereenkomst worden overgedragen aan Woonzorg Nederland.