Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

Onjuiste informatie op informatieavond…

Tijdens de twee inloopavonden die afgelopen week georganiseerd werden door de gemeente Zuidplas naar aanleiding van het mogelijk realiseren van een opvanglocatie in Nieuwerkerk aan den IJssel. Stonden er o.a. twee borden, “Wat is een een ROL?” en “Verschil met een AZC”.

Onder Verschil met een AZC stond: “In een AZC worden vluchtelingen vanuit Ter Apel geplaatst nadat hun algemene asielprocedure is opgestart. Op deze locatie wordt nog nader onderzoek gedaan of deze mensen wel of niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.”

Op de website van het COA staat: “Na het aanmeldgehoor verhuizen asielzoekers naar een ‘procesopvanglocatie’ (POL) in de buurt van een kantoor van de IND. Daar doorlopen zij de algemene asielprocedure.”

Wie daarna verder leest op de website van het COA, ziet: “Na de algemene asielprocedure gaan de meeste volwassen asielzoekers naar een AZC: Asielzoekers met een verblijfsvergunning, ook wel ‘statushouders’. Zij mogen in een AZC wonen totdat zij woonruimte krijgen in een gemeente en asielzoekers die in de verlengde asielprocedure zitten.

De gemeente doet zowel op het informatiebord als bij de vragen en antwoorden op de website van de gemeente voorkomen of een ROL en een AZC heel erg van elkaar verschillen. Maar ze vergelijken een procesopvanglocatie (POL) met een AZC.

Navraag bij het COA leert, dat een ROL eigenlijk gewoon een AZC is, waarbij de gemeente (beperkte) mogelijkheden heeft om aanvullende afspraken met het COA te maken m.b.t. wat voor soort vluchtelingen opgevangen worden op de locatie.