Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zevenhuizen

Gemeente Zuidplas en het bedrijf Smits Zevenhuizen tekenen intentieovereenkomst omte komen tot verwerving

Op woensdag 6 december heeft gemeente Zuidplas een intentieovereenkomst getekend met de eigenaren van het bedrijf Smits aan de Zuidelijke Dwarsweg in Zevenhuizen. Het perceel, in eigendom van de gebroeders Smits, is nodig om de ambities voor de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder mogelijk te maken. Met deze overeenkomst is een proces vastgelegd waarbij uitgangspunten zijn benoemd om tot een tijdige verwerving van de eigendommen van Smits te komen.

Geurcontour maakt woningbouw onmogelijk
Het perceel aan de Zuidelijke Dwarsweg ligt midden in het toekomstige kreekrugdorp van het te ontwikkelen Middengebied. De varkenshouderij, één van de bedrijfstakken van de gebroeders Smits, heeft een grote geurcontour waarbinnen niet gebouwd kan worden. Dit zorgt ervoor dat de ontwikkeling
van woningbouw in een groot deel van de Zuidplaspolder wordt beperkt. Om de ontwikkeling van het
nieuwe dorp mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat het bedrijf op het perceel verdwijnt waarmee de
bestaande geurcontour wordt opgeheven en in de toekomst op de bedrijfslocatie woningen kunnen
worden gebouwd. Naast het houden van vleesvarkens houdt het bedrijf zich hoofdzakelijk bezig met
kaas- en diervoederverwerking. Dit proces zorgt voor veel verkeersbewegingen, vooral door
vrachtwagens. Die verkeersbewegingen zorgen weer voor een eigen, weliswaar minder grote,
hindercontour.

Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar nieuw bedrijventerrein
Er worden afspraken gemaakt waarmee de bedrijfsvoering van Smits uiteindelijk verplaatst naar het
nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Doelwijk II dat onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling van het
Middengebied. Dit betreft de bedrijfsactiviteiten met uitzondering van de varkenshouderij. In de
tussengelegen periode kunnen de activiteiten op de huidige locatie worden voortgezet. De reconstructie
van de varkenshouderij wordt een maatwerkoplossing en zal buiten het plangebied plaats vinden.

Opening nieuwbouw Smits
Het tekenen van de intentieovereenkomst komt op een moment nadat enkele weken geleden de
nieuwbouw van het bedrijf is geopend. De heren Smits hebben de afweging gemaakt om ondanks de
aanstaande ontwikkeling toch nieuwbouw te realiseren. Dit om de bedrijfscontinuïteit van het groeiende
bedrijf te borgen.