Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

Persbericht m.b.t. mogelijke regionale opvanglocatie (ROL)

Mogelijke regionale opvanglocatie (ROL) vluchtelingen in Zuidplas

In 2021 heeft het gemeentebestuur besloten de mogelijkheid voor een regionale opvanglocatie (ROL) te verkennen om vluchtelingen op te vangen. Daarmee wil de gemeente Zuidplas de regie van de vestiging van een opvangcentrum in eigen hand houden, niet alleen vanuit hartelijkheid maar ook uit praktisch oogpunt. De beoogde locatie voor de ROL ligt aan de Zuidplasweg in Nieuwerkerk aan den IJssel en is onlangs aangekocht door de gemeente. Voor de mogelijke realisatie van de ROL heeft de gemeente met de COA een bestuursovereenkomst gesloten.

In de afgelopen maanden heeft de gemeente de locatie met de COA onderzocht. Uit de eerste scan van de omgeving blijkt deze locatie goed is voor de opvangcapaciteit van deze groep. In de komende periode zal nader onderzoek uitgevoerd worden, waaruit zal moeten blijken of de locatie definitief gebruikt kan worden. Afhankelijk van dit onderzoek zal naar verwachting over ca. 9 – 12 maanden de opvanglocatie gereed kunnen zijn.

ROL staat voor Regionale Opvang Locatie.

Een ROL kun je omschrijven als een ‘tussenstation’ dat tijdelijk onderdak biedt aan statushouders en kansrijke asielzoekers voor een periode van maximaal 10 jaar. De statushouders – zij die al een verblijfsvergunning hebben – verblijven in deze opvang tot zij een huis in de regio krijgen toegewezen. De kansrijke asielzoekers – zij die nog in afwachting zijn van hun vergunning – zitten hier tijdelijk tot zij een verblijfsvergunning krijgen en toegewezen worden aan een gemeente in de regio. In Zuidplas heeft de ROL plaats voor 250 – 300 personen. De ROL in Zuidplas staat er voor maximaal 10 jaar. Het is dus niet zo dat deze 300 personen allemaal een huis krijgen in Zuidplas.

Daarnaast zijn deze locaties belangrijk om kansrijke asielzoekers te laten wonen om Ter Apel en de asielzoekerscentra (AZC’s) te ontlasten. Zodra de mensen een woning krijgen, zullen deze ook weer vertrekken uit de ROL. Dan is er dus weer plaats voor nieuwe mensen. De samenstelling van de bewoners zal dus ook veranderen met de tijd.

Het verschil tussen een asielzoekerscentrum (AZC) en een ROL

In een AZC worden vluchtelingen vanuit Ter Apel geplaatst nadat hun algemene asielprocedure is opgestart. Op deze locatie wordt nog nader onderzoek gedaan of deze mensen wel of niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. In een ROL komen alleen mensen te wonen die al een verblijfsvergunning hebben, of zij in afwachting zijn van een verblijfsvergunning. Met andere woorden, de algemene asielprocedure is voor deze vluchtelingen afgerond of bijna afgerond. Daarbij zijn de statushouders doorgaans al toegewezen aan gemeenten in de regio.

Verschil statushouders en kansrijke asielzoekers

Een statushouder heeft al een verblijfsvergunning gekregen en mag dus in Nederland wonen en werken. Voor een kansrijke asielzoeker is de procedure voor een verblijfsvergunning gestart, maar heeft deze nog niet ontvangen.

Wat weten we over deze mensen?

We weten niet van tevoren wat de samenstelling van de groep is. Sinds begin 2023 verblijven er rond de 52.500 mensen in de asielopvang in Nederland. Het grootste deel van de bewoners komt nu uit Syrië (41%), Turkije (7%), Jemen (6%) en Afghanistan (5%).

Zuidplas organiseert een tweetal inloopavonden in het Comenius College

Op maandag 11 december organiseert de gemeente tussen 19:00 en 21:00 uur een inloopavond voor alléén direct omwonenden. Op donderdag 14 december kunnen alle andere inwoners van Zuidplas tussen 19:00 en 22:00 uur kennisnemen van de plannen van de gemeente en het COA.

De direct omwonenden worden uitgenodigd per brief. Inwoners die naar de infoavond van donderdag 14 december willen, kunnen zich aanmelden via www.maakzuidplas.nl/aanmeldinginfoavond14dec . De gemeente werkt op deze avond met tijdsloten, omdat de ruimte in het Comenius College beperkt is. Belangrijk is ook om te weten dat aanmelding noodzakelijk is om aanwezig te kunnen zijn. Voor meer informatie en een uitgebreide vraag- en antwoordlijst verwijst de gemeente naar www.zuidplas.nl/vluchtelingen