Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zevenhuizen

Water en Energie brengt tuinders, ecologen en politiek bij elkaar

Op 8 november organiseerde BBB Schieland en Krimpenerwaard de eerste kennisbijeenkomst voor tuinders. Insteek van de avond was bijpraten over de actuele ontwikkelingen rondom de fiscale maatregelen op het gebied van gas en energie en inzicht te krijgen in het project de emissieloze kas. Daarnaast heeft de Fractie van BBB Schieland en Krimpenerwaard zichzelf gepresenteerd en de belangrijkste speerpunten voor komende 4 jaar benoemd.

Als eerste trapte Jesse Schevel werkzaam als internationale lobbyist bij Glastuinbouw Nederland af, die met zijn presentatie een interessante inkijk gaf over zijn werkveld. De afgelopen weken stonden bij Jesse in het teken van aanpassing van ketelgas inkoop constructie en de inputsvrijstelling energiebelasting. Door de intensieve lobby en de kracht van het programma Kas als Energiebron konden er aanpassingen gerealiseerd worden op Restemissie Doel en zijn subsidies voor SDE-correctieregeling, warmte-infrastructuur en EG regeling verhoogd. Aandachtspunt blijft nog de industriële warmtepomp, die op dit moment nog is uitgesloten van SDE++. Uit het verhaal van Jesse blijkt hoe belangrijk het is dat het juiste verhaal over de tuinbouw met alle innovaties wordt verteld op nationaal en Europees niveau.

Daarna was het de beurt aan Anke Poelstra, werkzaam als beleidsadviseur bij Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Aan bod kwam het project: de emissieloze kas, die inkijk geeft in de gemaakte afspraken kader met diverse partijen zoals Gemeenten, Waterschap Delfland en HHSK, LTO en provincie. Het doel is emissies terug te brengen naar nul. Dit gebeurt onder andere door in te zetten op 3 sporen, handhaving, kennis en communicatie. HHSK is continu op zoek naar impact en mogelijkheden om de emissie terug te dringen. Tuinders uit de zaal gaven aan dat er zeker een wens is om emissieloos te werken, echter dat toelating van alternatieven langzaam en traag verloopt, een signaal dat door Glastuinbouw Nederland werd herkend.

Na het voorstellen van de fractie BBB Schieland en Krimpenerwaard, met daarbij behorende speerpunten was er ruimte voor het stellen van vragen, waar volop gebruik van werd gemaakt.

Aan bod kwamen onder de Kaderrichtlijn Water, die op dit moment niet gehaald gaat worden en waar een strengere versie in aantocht is. Ook werden er vragen gesteld over het verdere verloop van de fiscale maatregelen en diverse zorgen werden geuit over de toekomst van de tuinbouw. De sector, die zijn goede wil toont om te innoveren, maar ook hier ontbreekt wel lange termijn visie en door de stijgende kosten zijn er ook steeds minder middelen om te kunnen innoveren.

De BBB fractie kijkt terug op een geslaagde avond, die zeker in de toekomst herhaald zal worden.