Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Te veel betaalde OZB 2023, pas terug in 2024

Er is in de gemeenteraad al verschillende keren gesproken over het feit dat door de gekozen methode van vastellen van het OZB tarief, deze voor 2023 te hoog is uitgevallen. Tijdens de raadsvergadering van 23 mei 2023 stonden er een tweetal moties op de agenda, beide met dezelfde strekking. Met als enige verschil het moment van terugbetalen, motie 1 gaf aan in 2023 em motie 2 gaf aan in 2024.

De motie om in 2023 terug te betalen haalde niet voldoende stemmen en werd verworpen, motie twee werd met algemene stemmen aangenomen. Hierdoor zal de te veel betaalde OZB worden verrekend met de OZB aanslag van 2024.

Omdat gekozen is om pas met de OZB aanslag van 2024 te verrekenen, ontstaan er wel situaties waarbij diegene die in 2023 te veel heeft betaald dit niet verrekend krijgt met zijn aanslag van 2024.

Bijvoorbeeld bij elk huis dat in 2023 wordt verkocht, krijgt de nieuwe eigenaar op zijn OZB aanslag 2024 het bedrag van 2023 in mindering. Het door de verkoper te veel betaalde bedrag OZB 2023, wordt in deze situatie terugbetaald aan de koper van de woning in 2024.

Deze siuatie doet zich ook voor in geval huiseigenaren scheiden of overlijden in 2023. Dit alles heeft te maken met artikel 220 in de gemeentewet waarin wordt geregeld naar wie de OZB aanslag moet worden gestuurd. In het kort staat daar, dat deze moet naar de eigenaar die op 1 januari van het betreffende jaar.