Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

Nieuwbouw basisscholen in de wijk Zuidplas vermoedelijk jaren vertraagd

Na een urenlange vergadering van de gemeenteraad kan er eigenlijk maar één conclusie getrokken worden. De PWA, De wingerd en Gideonschool in de wijk Zuidplas in Nieuwerkerk aan den IJssel, moeten vermoedelijk nog jaren wachten op nieuwbouw. De schoolgebouwen zijn ondertussen tussen de 50 en 60 jaar oud en voldoen niet meer aan de huidige eisen.

Wethouder Wybe Zijlstra heeft excuses aangeboden voor de hele gang van zaken m.b.t. de mogelijk (tijdelijke) bouw van een school in het IJsselpark. De brieven welke in een redelijk vroeg stadium waren verzonden aan omwonenden en de onduidelijkheid welke daarna is ontstaan. Het ontbreken van duidelijke en volledige rapporten voor de keuze voor het IJsselpark. En de wel aanwezige rapporten gaan minder ver dan de onderwijsboulevard welke door Wybe Zijlstra werden gepresenteerd in een eerdere vergadering. Al met al heeft een en ander voor behoorlijk wat onrust gezorgd, met als gevolg dat er veel insprekers waren en toehoorders bij een agendapunt waarover niet gestemd kon worden.

De reden dat er niet gestemd kon worden kwam doordat het agendapunt geen raadsvoorstel was, maar alleen een infonota aan de gemeenteraad over het onderwerp (tijdelijke) scholen in het IJsselpark. Na lang over het punt gesproken te hebben, heeft het college nu besloten om na de zomervakantie een nieuw projectteam op te richten. Dit projectteam zal gaan werken aan een plan voor permanente scholen. Waarbij alle opties open zijn en ook andere locaties zullen worden onderzocht en dat er daarnaast een draagvlak onderzoek zal plaatsvinden. Het proces van nieuwbouw of herbouw lijkt een vertraging van enkele jaren te gaan oplopen. Met als gevolg dat de leerlingen de komende jaren nog in de zeer verouderde gebouwen moeten doorbrengen.