Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zevenhuizen

Pieter van der Steen (Lid in De Orde van Oranje-Nassau)

Pieter van der Steen ontvangt zijn Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange verdiensten op het terrein van onder andere ondernemersbelangen en ouderenzorg. Als inwoner van Zevenhuizen heeft hij tientallen jaren veel vrijwilligerswerk gedaan binnen de gemeenschap van deze twee dorpen. Het ging om bestuursfuncties voor onder andere het Groene Kruis te Moerkapelle, Dorpshuis Op Moer te Moerkapelle; Raad van Toezicht van het Centrum voor Ouderenzorg De Zevenster te Zevenhuizen, Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Zevenhuizen, de Ondernemerskring Zevenhuizen-Moerkapelle en Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle. Het typeert zijn betrokkenheid bij maatschappelijke activiteiten. Hij vervulde van 2003 tot 2017 een actieve rol als secretaris van de Ondernemerskring Zevenhuizen-Moerkapelle. Na zijn pensionering is hij secretaris geweest bij de Hervormde Gemeente Zevenhuizen. Vanaf 2008 zat hij in de Raad van Toezicht van De Zevenster in Zevenhuizen. Eerder was hij hier al vrijwilliger in de rol van vertrouwenspersoon. Na twee maximaal aanbevolen bestuursperioden was hij genoodzaakt het lidmaatschap neer te leggen.
Vanaf 2017 tot en met 2020 was actief bij Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle. Als voorzitter.
Helaas moest hij het voorzitterschap vanwege gezondheidsredenen beëindigen en het intensieve vrijwilligerswerk vaarwelzeggen. Ondanks zijn broze gezondheid is hij recent nog lid geworden van de cliëntenraad van De Vierstroom.