Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel aantrekkelijker!

Samen waterrecreatie versterken met meer profijt voor vissen

Meer aanlegvoorzieningen om de dorpskernen te bezoeken, rustige ligplekken, een betere doorvaarbaarheid, passeerplekken en ruimere bedieningstijden: dat waren de wensen van de recreant voor de vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel. Die wensen gaan uitkomen nu Provincie Zuid-Holland, Recreatieschap Rottemeren, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en gemeente Zuidplas hiervoor gaan samenwerken.
Gedeputeerde Jeanette Baljeu (provincie Zuid-Holland), hoogheemraad Agnes van Zoelen (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) en wethouder Daan de Haas (gemeente Zuidplas, tevens DB/AB lid Recreatieschap Rottemeren) onthulden vandaag een bord bij het Zevenhuizer Verlaat om de start van de uitvoering te vieren.

Verbeteren vaarverbinding Rotte-Hollandsche IJssel
De vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel* aantrekkelijker maken voor waterrecreatie en de visstand: dat is de gezamenlijke opgave van de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en de gemeente Zuidplas.
Het Recreatieschap Rottemeren levert binnenkort nieuwe aanlegplekken en kanosteigers op langs de vaarroute (Eendragtspolder). De gemeente Zuidplas zorgt voor steigers met informatieborden om de dorpskernen te bezoeken vanaf de Ringvaart en voor wachtplekken en passeerplekken bij de bruggen. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard renoveert en automatiseert de sluis Zevenhuizer Verlaat, maakt daar een vispassage en baggert de Hennipsloot zodat deze op diepte en makkelijk bevaarbaar blijft. Verder is de ambitie om de bedieningstijden van sluizen en bruggen te verruimen, waardoor varen en dagrecreatie in deze regio nog aantrekkelijker wordt.
Alle verbeteringen door recreatieschap, waterschap en gemeente dragen samen bij aan het versterken van het recreatieve, regionale vaarnetwerk. Daarom ontvangen meerdere deelprojecten binnen deze samenwerking subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Vaarroute zelf beleven?
Meevaren op de vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel en zien hoe die wordt verbeterd? Kijk op https://youtu.be/_PrkcHC7PL4

Informatie
Raadpleeg voor meer informatie over het vaarnetwerk Rotte de website van het recreatieschap, www.recreatieschaprottemeren.nl/projecten

*De vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel is een traject van ongeveer 12 kilometer en voert vanaf de Rotte over de Hennipsloot naar de Ringvaart richting de Hollandsche IJssel. Op het traject worden 12 bruggen tussen Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den IJssel voor de recreatievaart in konvooi bediend en zijn er 2 sluizen.