Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Maaien in fasen geeft kansen voor bloemen, vogels en vlinders

Het hoogheemraadschap maait de schuine kanten van de dijken, vanaf half mei, weer in twee fasen.

Hierdoor is het veilig voor het verkeer op de dijken en krijgen planten, vogels, vlinders en bijen meer kans om zich te ontwikkelen. Er ontstaan bloemrijkere dijken en insecten kunnen zich verplaatsen naar het hogere gras.

Goed voor plant en dier ook tijdens het maaien
Vooruitlopend op de komst van de maaimachine wordt het te maaien stuk dijk afgelopen door een medewerker die expliciet kijkt naar ecologische waarde. Op die manier zorgen ze goed voor de waardevolle dieren en planten langs de dijk. Tijdens een van deze inspecties is ook een zeldzame vlinder gespot. Medewerkers maaimachine geïnstrueerd over hoe om te gaan met planten en dieren die ze tijdens het werk tegenkomen.

Nieuwe maaikop
Aan de Schielandse kant maaien ze met een ecologische maaimachine. Ze snijden het gras in plaats van klepelen. Met deze nieuwe machine zijn goede ervaringen en de wijze van maaien geeft planten, vogels, vlinders en bijen nog meer kans om zich te kunnen ontwikkelen.

Maaien in fasen
Ze maaien vanaf half mei eerst het bovenste deel van de dijken en circa een maand later het onderste deel. Ze kiezen ervoor om eerst de bovenkant van de dijk te maaien, omdat dat het zicht verbetert voor het verkeer op de dijk.

De maaiwerkzaamheden beginnen tegelijkertijd vanaf Gouda aan zowel de Schielandse als de Krimpenerwaardse zijde. 

Maaien in fasen werpt vruchten af
Deze manier van maaien in fasen is niet nieuw. Sinds 2017 maaien ze de dijken in hun gebied al op deze manier. Hun aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. Er zijn stukken dijk bij die erg mooi in bloem staan, het verkeer houdt overzicht en de grasmat is goed.