Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Gemeente, woningcorporaties en huurdersraden tekenen raamovereenkomst voor woonruimte in Zuidplas

Op dinsdag 2 juli hebben wethouder Jan Willem Schuurman, woningcorporaties Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, Stedelink en Woonbron, en de huurdersraden Huurdersbelang Moordrecht, HRHM, Huurdersraad Stedelink en VOOH de raamovereenkomst prestatieafspraken 2024-2028 ondertekend.

Deze overeenkomst, die een looptijd van vier jaar beslaat, omvat de afspraken die de partijen hebben gemaakt over het waarborgen van voldoende, goede en betaalbare woonruimte in Zuidplas voor de komende jaren. Belangrijke thema’s in de afspraken zijn onder meer de bouw van nieuwe sociale huurwoningen, het bevorderen van doorstroming naar passende woonruimtes, en het verbeteren van wonen en zorg. De woningcorporaties hebben hun tevredenheid uitgesproken over de looptijd van vier jaar, aangezien dit hen de stabiliteit en tijd geeft om hun plannen effectief te implementeren.

De afspraken zijn gebaseerd op de Woonvisie 2025 ‘Dorps Wonen in Zuidplas nu en in de toekomst’, waarin de gezamenlijke visie en doelstellingen voor de woonomgeving in Zuidplas zijn vastgelegd.

Wethouder Schuurman benadrukt het belang van deze samenwerking: “Door gezamenlijk op te trekken, kunnen we ervoor zorgen dat alle inwoners van Zuidplas toegang hebben tot betaalbare en geschikte woonruimte. Deze prestatieafspraken zijn een belangrijke stap in die richting.”

Met de ondertekening van deze raamovereenkomst bekrachtigen de betrokken partijen hun commitment om samen te werken aan een betere woonomgeving voor de inwoners van Zuidplas.