Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

Nog steeds veel statushouders in Van der Valk hotel

Iets meer dan 4 maanden geleden zijn er 37 statushouders aangekomen in het Van der Valk hotel, waarvan er pas 10 zijn doorgestroomd naar een woning. De uitstroom is op het moment gemiddeld 3 per maand. Als dit gemiddelde van 3 per maand gehandhaafd blijft, zijn er nog 9 maanden nodig om alle statushouders uit het hotel te voorzien van een reguliere woning. De 37 statushouders werden al meegeteld voor de taakstelling van 2023, ondanks dat ze in een hotel verblijven. Dit zorgde ervoor dat we in de overzichten van 2023 aan de taakstelling hebben voldaan, zelfs met 10 extra plaatsingen. Dit betekent dat de gemeente Zuidplas voor het eerste halfjaar van 2024 40 statushouders moet huisvesten (officieel 50, verminderd met 10).

Een fout in de door het COA verstrekte gegevens over januari 2024 heeft al maandenlang een vertekend beeld gegeven van de voortgang van het huisvesten van statushouders binnen de gemeente Zuidplas. De 36 statushouders in Van der Valk per 1 januari 2024 zijn namelijk ook meegeteld bij het aantal plaatsingen van januari 2024. Hierdoor staat daar een getal van 40, terwijl dit in werkelijkheid 4 was. Na deze correctie blijkt dat Zuidplas van de 40 voor de eerste helft van 2024 er slechts 7 heeft kunnen huisvesten (waarvan 6 nareizigers), dus slechts 1 statushouder is in een reguliere woning geplaatst.

Alles wijst erop dat de gemeente Zuidplas, net als vele andere gemeenten, een groot aantal statushouders niet kan plaatsen. Voor het eerste halfjaar moeten er nog 33 statushouders worden gehuisvest, naast de achterstand van 27 die nog in Van der Valk verblijven. Navraag bij de gemeente Zuidplas leert dat er (nog) geen extra statushouders zijn ondergebracht in het Van der Valk hotel, ondanks het feit dat het COA op dit moment statushouders verplaatst vanuit een AZC naar een hotel in de plaats waar ze zijn toegewezen.