Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

Spoeddebat lijkt weinig spoed te krijgen

De fracties van NEZ, PvdA-GroenLinks en SP hebben afgelopen dinsdagochtend een aanvraag ingediend voor een spoeddebat over de Regionale Opvang Locatie (ROL).

De fracties maken zich zorgen over de grote, uitvoering en het proces. Ook constateren zij dat er grote zorgen en veel vragen heersen onder de inwoners.

Er is echter nog niets bekend over wanneer dit spoeddebat plaats zal gaan vinden. “De ‘spoed’ lijkt een beetje verdwenen te zijn” zegt Serena Baas, die hier allerminst blij mee is. “Het aanvragen van een spoeddebat was voor de SP juist een middel om naar de inwoner te laten zien dat wij hun zorgen delen, en dat wij als raad nog geen beslissing hebben genomen.

Voor Martin Damen (PvdA-GroenLinks) is het een doorn in het oog dat er voorbij gegaan lijkt te worden aan de informatie behoefte van de inwoners. “Neem inwoners van Zuidplas niet in de zeik, dan is draagvlak voor de ROL binnen bereik.

De NEZ gaf eerder al aan dat de grootte van de geplande ROL voor veel inwoners een punt van aandacht. Het langer uitblijven dan verwacht van het spoeddebat maakt ook Paul van Drenth niet vrolijk. “Wij willen een goed debat, geen gesol met de ROL.

Tijdens de georganiseerde info avond waren raadsleden van bovenstaande fracties aanwezig om met inwoners te praten en vooral naar hen te luisteren. Wat steekt is dat de meeste inwoners denken dat de raad al een beslissing heeft genomen zonder hen te informeren. In de raadsvergadering van 19 mei 2021 is echter alleen een besluit tot verkenning genomen door de raad. In de woorden van wethouder Hordijk tijdens de destijds besloten vergadering: “Er is geen plan. We gaan een onderzoek doen of er een plan moet komen.” Het betrof hier geen raadsvoorstel van het college, maar een infonota. Er ligt daarom geen besluit aan ten grondslag.

Wel stemde de raad die avond in met een motie (19 voor, 6 tegen) om het college kaders mee te geven in hun onderzoek. De kaders betroffen goede informatievoorziening naar inwoners, duidelijkheid in financiële consequenties, onderzoek naar (eventueel meerdere) locaties en een aanvullend onderzoek naar het ‘type’ statushouders (gezinssamenstelling).