Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

VVD Zuidplas stelt vragen over opvang in Van der Valk hotel

Het gemeenteraadslid Ferry van Wijnen, vertegenwoordigende de VVD Zuidplas, heeft naar aanleiding van de opvang van 37 statushouders in het Van der Valk hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel enkele urgente vragen gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente. Hij verzoekt dringend om de vragen sneller te beantwoorden dan de gebruikelijke termijn van 3 weken.

Van Wijnen wil allereerst weten wanneer de gemeente Zuidplas op de hoogte is gesteld van het aantal van 37 statushouders. Hij wijst erop dat pas eergisteren het bericht in de landelijke media verscheen over de verdeling van 1.360 statushouders die in hotels zullen worden opgevangen. Dit roept vragen op over de communicatie en informatievoorziening aan de gemeente Zuidplas.

Een ander punt van zorg betreft de toekomstige bestemming van deze statushouders, vooral gezien de aanstaande nieuwe taakstelling voor 2024. Met 37 statushouders die momenteel geen beschikking hebben over een eigen huis, wijst Van Wijnen erop dat dit aantal naar verwachting zal toenemen vanaf 2024. Hij vraagt om opheldering over waar deze statushouders naartoe moeten doorstromen en welke plannen de gemeente heeft om met deze situatie om te gaan.

Daarnaast vraagt het raadslid om transparantie met betrekking tot de toewijzing van sociale huurwoningen in de afgelopen jaren. Hierbij wil hij specifiek een onderscheid zien in de toewijzing naar drie categorieën: statushouders, inwoners met een urgentieverklaring en reguliere woningzoekenden. Deze informatie is essentieel om inzicht te krijgen in het huisvestingsbeleid van de gemeente en om eventuele ongelijkheden aan het licht te brengen.

Vanwege de urgentie van deze kwesties verzoekt Ferry van Wijnen het college van B&W om spoedig en volledig antwoord te geven op zijn vragen, zodat de gemeenteraad adequaat geïnformeerd kan worden over de actuele situatie en toekomstplannen met betrekking tot de opvang en huisvesting van deze en andere statushouders in Zuidplas.