Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Een forse stijging van het OZB tarief verwacht in 2024

Afgelopen woensdagavond is er een korte presentatie gegeven aan de raadsleden van de gemeente Zuidplas door wethouder Jan Willem Schuurman. Waarin hij verder inging op de financiële situatie van de gemeente Zuidplas. Voor de zomervakantie is de raad al geïnformeerd over het feit dat er in de begroting van 2014 een tekort is van 8,2 miljoen euro.

De afgelopen 4 maanden zijn ambtenaren van de gemeente druk bezig geweest om te onderzoeken waar mogelijk mindere geld wordt uitgegeven. Omdat projecten bijvoorbeeld nog niet kunnen starten of andere zaken die begroot waren maar nog niet in uitvoering zijn en het geld dus nog op de plank ligt. Daarnaast is ook gekeken of er te ruime was begroot en of sommige posten toch wat minder hoog konden worden. Voorbeeld een stelpost groei (die extra kosten inschat door groei van de gemeente), deze kon lager worden in 2024. Bij elkaar is er voor 5,9 miljoen gevonden, waardoor er nog maar een tekort van 2,3 miljoen is. Ondanks dat het lijkt of het vooral boekhoudkundig is opgelost, gaan inwoners er toch wel dingen van merken. Zo kan het zijn dat er soms dingen niet worden aangelegd of iets pas later wordt vervangen.

Waar de inwoners van Zuidplas wel wat van gaan merken is het feit dat de gemeente haar inkomsten met 2,3 miljoen wil verhogen en dit voornamelijk wil bereiken met de verhoging van het tarief van de OZB. Op vragen van Leendert Karreman liet de wethouder doorschemeren dat de stijging weleens boven de 20% kan uitkomen. Daarnaast wordt ook de toeristenbelasting verhoogd, maar dat gaat geen miljoenen extra opleveren voor de gemeente.