Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Wie jarig is, trakteert! Een taart voor alle klanten van St. Zuidplas Helpt

Stichting Zuidplas Helpt (SZH) bestaat 25 jaar en trakteert haar klanten. Vanwege het jubileum kregen zij allemaal op donderdag 6 juli een slagroomtaart aangereikt.

De Stichting Zuidplas Helpt (SZH) is er voor inwoners van de gemeente Zuidplas die incidentele, schrijnende of bedreigende nood ervaren. Inwoners in financiële nood kunnen bij de stichting een rentevrije lening of gift aanvragen. Verder reikt de stichting voedselpakketten uit die worden verstrekt door Voedselbank Rotterdam. SZH biedt ook materiële hulp en toegang tot Kledingbank Rotterdam, de Stichting Leergeld, het Sport en Cultuurfonds en het Nationaal Fonds Kinderhulp. Medewerkers bieden bij een hulpvraag een luisterend oor en helpen om orde te scheppen en een actieplan te ontwikkelen.

De voorganger van Stichting Zuidplas Helpt, de Stichting Nieuwerkers Helpen (Nieuwerkerkers), ontstond in 1998 als burgerinitiatief. Een groepje Nieuwerkerkers kwam in actie door een concrete, urgente hulpvraag. Toen het bewuste gezin na een aantal jaren op eigen benen kon staan, bleek dat er nog geld over was uit de veel donaties én dat er altijd inwoners zijn die vaak tussen wal en schip vallen. De stichting besloot zich te richten op alle inwoners van de gemeente in financiële nood. In 2007 werd het werkgebied van de stichting uitgebreid naar alle dorpen van de gemeente Zuidplas. In 2010 veranderde de naam in Stichting Zuidplas Helpt.

De Stichting Zuidplas Helpt werkt nog steeds vanuit de gedachte: ‘burgers helpen burgers’. Wanneer de overheid (nog) niet inspringt, kan SZH bij schrijnende nood van een inwoner van Zuidplas actie ondernemen om die nood te lenigen. Het budget van de stichting bestaat uit donaties van burgers, organisaties, bedrijven en kerken. SZH werkt alleen met vrijwilligers.