Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Moordrecht Nieuwerkerk

Nieuwe planning in de maak voor verbreding A20

Na het raadplegen van de regio’s heeft de minister afgelopen zomer een definitieve prioritering opgesteld van de stikstofgevoelige projecten. De verbreding van de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda is één van de 11 projecten die voorrang krijgen bij het maken van nieuwe stikstofberekeningen.

Wat betekent deze prioritering voor het project?

Omdat de natuur en daarmee de leefbaarheid in Nederland op dit moment onder druk staan, zijn ingrijpende maatregelen nodig. Als gevolg hiervan zijn projecten in de planning naar achteren zijn geschoven.

Extra focus nodig
‘Omdat de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel –Gouda tot de priortitaire projecten hoort kunnen we de planuitwerking weer in volle vaart oppakken’, aldus omgevingsmanager Joost Hermans.  ‘We mobiliseren onze teams en haken het publiek weer aan. Het project gaat weer leven.’

‘Momenteel brengen we in kaart wat de nieuwe planning wordt. De stikstofberekeningen van alle 11 projecten worden verdeeld in cohorten. De berekeningen voor de A20 Nieuwerkerk-Gouda zullen waarschijnlijk begin 2024 plaatsvinden. In de periode daarvoor zijn we druk met het opleveren van het ontwerp waarop de toets kan plaatsvinden. Je moet natuurlijk wel iets kunnen laten berekenen. We moeten ons daarom extra goed aan de planning houden. Vertraging van een project beïnvloedt direct de planning van de andere projecten. Er is dus extra focus nodig.’

Planning
‘We gaan als eerste het Voorkeursalternatief uit de verkenningsfase opnieuw doorlichten. Begin 2024 willen we zeker weten dat we met dit uitgangspunt door kunnen gaan werken: een extra rijstrook erbij in beide rijrichtingen. Naast het opnieuw opstarten en mobiliseren van onze interne processen – met onder andere ons ingenieursbureau en onze landschapsarchitect – starten we ook de relaties met de omgeving weer op. Op ambtelijk en op bestuurlijk niveau. Daarnaast ronden we diverse bureauonderzoeken af en zullen we de komende periode verschillende aanvullende bodemonderzoeken moeten laten uitvoeren. De informatie die dit oplevert, hebben we nodig voor het uitwerken van het ontwerp. We richten ons met name op de conditioneringsaspecten. We onderzoeken de bodemgesteldheid, maar ook wat er in de grond zit. Komen we bijvoorbeeld archeologische vondsten tegen? Zitten er nog niet-ontplofte oorlogsresten in de grond? We maken met nieuwe gezichten in de teams een vliegende doorstart. We zijn er klaar voor!’