Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

Afronding bouw opvanglocatie Kavel 13 en nieuwe groep Oekraïners in De Oase

Bedrijven op Bedrijvenpark Kleine Vink hebben bezwaar en beroep ingesteld tegen de opvanglocatie op kavel 13. Nadat de commissie bezwaarschriften de bezwaren ongegrond heeft verklaard en de rechter op 12 juni de aanvraag voor een voorlopige voorziening (om de bouw stil te leggen) heeft afgewezen, is besloten om de bouw van de opvanglocatie af te ronden. Tegelijkertijd is besloten om een nieuwe groep Oekraïners in De Oase te huisvesten om aan de nieuwe taakstelling te voldoen.

Begin 2022 besloot het Rijk om Oekraïense ontheemden op te vangen in Nederland. De gemeente Zuidplas kreeg eerst een taakstelling voor 120 opvangplaatsen, welke in 2023 werd verhoogd naar 189. De gemeente vangt momenteel circa 130 Oekraïners op in De Oase en een woonhuis in Moordrecht. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk vangt het restant van circa 60 Oekraïners op. Recent werd de taakstelling per 1 januari 2025 opnieuw verhoogd naar 243 opvangplaatsen.

In februari 2023 besloot de gemeenteraad een krediet beschikbaar te stellen voor de verhuizing van de Oekraïners van De Oase naar kavel 13 op Bedrijvenpark Kleine Vink. De bouw werd echter in september 2023 stilgelegd vanwege bezwaren van bedrijven op het park. Na afwijzing van de bezwaren is nu besloten de bouw af te ronden en in gebruik te nemen. Hierdoor kunnen de bewoners in het najaar van 2024 naar deze locatie verhuizen.

De Oase blijft beschikbaar als opvanglocatie dankzij de medewerking van de eigenaren. Hierdoor kunnen nieuwe Oekraïense vluchtelingen vanaf 1 november 2024 daar gehuisvest worden. De Raad van de Europese Unie heeft de Richtlijn Tijdelijke Bescherming verlengd tot 4 maart 2026, waardoor vluchtelingen uit Oekraïne langer in EU-lidstaten kunnen verblijven. Gemeente Zuidplas bereidt zich voor op het voldoen aan de nieuwe taakstelling door zowel kavel 13 als De Oase in te zetten voor opvang.

Voor de afwerking van kavel 13 worden extra maatregelen getroffen om de bedrijven niet in hun bedrijfsvoering te beperken, met kosten gedekt door rijksmiddelen. De omgeving en betrokken partijen worden geïnformeerd over de planning en de voortgang van de bouw en verhuizing. De nieuwe opvanglocatie zal naar verwachting in het najaar van 2024 gereed zijn voor bewoning.