Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Nieuwerkerk

Extra groep statushouders opgevangen in van der Valk hotel

Binnen de asielopvang is sprake van een urgente situatie. Daarom heeft het kabinet met spoed aan alle gemeenten in Nederland gevraagd om op korte termijn 5.000 tijdelijke gemeentelijke opvangplekken te realiseren. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft daarom het verzoek gedaan om per 1 juli extra statushouders op te vangen in het Van der Valk hotel te Nieuwerkerk aan den IJssel. De gemeente Zuidplas stemt in met dit verzoek.

Urgente situatie binnen de asielopvang
Alle opvanglocaties zitten momenteel boven de 100% bezetting. Veel tijdelijke locaties sluiten, weinig nieuwe locaties gaan open en bestaande locaties zitten vol. Ook is de instroom in de eerste maanden van 2024 aanzienlijk hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast gaat de uitstroom van statushouders naar reguliere woningen, hotels en doorstroomlocaties te traag. Statushouders houden daardoor opvangplekken bezet, wat de druk op de asielopvang vergroot. Dat maakt dat de situatie in de asielopvang urgent is.

Brief van de staatssecretaris
Alle gemeenten in Nederland zijn daarom onlangs per brief door staatssecretaris Eric van de Burg aangeschreven met de boodschap dat in totaal 12.000 opvangplekken nodig zijn tot 1 juli 2024. Een groot deel daarvan weet het COA te realiseren door nieuwe opvangplekken te creëren en te kijken of bestaande tijdelijke locaties open kunnen blijven. Daarnaast plaatst het COA statushouders tijdelijk in hotels. Alle gemeenten in Nederland zijn gevraagd om hierbij te helpen.

Opvang extra groep statushouders in Van der Valk hotel
Het Van der Valk Hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel heeft geïnitieerd om 36 extra opvangplekken voor statushouders te realiseren. Deze groep statushouders zijn niet gekoppeld aan de gemeente Zuidplas. De eerste extra statushouders worden in het Van der Valk hotel verwacht op 1 juli 2024 en blijven daar tot uiterlijk 31 december 2024. Het COA draagt zorg voor de financiering en begeleiding van deze groep.

Huidige groep statushouders via HAR-regeling
Momenteel verblijven er nog 22 statushouders in het hotel. Deze groep statushouders vallen onder de Hotel- en accommodatie (HAR) –regeling. Binnen de HAR maken gemeenten afspraken met exploitanten (hotels en/of andere accommodaties) om kamers beschikbaar te stellen voor statushouders. Het COA heeft voor deze groep statushouders het verblijf verlengd tot 31 december 2024. De kosten hiervan neemt het COA voor rekening. De groep statushouders die momenteel in van der Valk verblijft wachten op een huis en zijn dus gekoppeld aan gemeente Zuidplas. Zodra deze statushouders een huis toegewezen krijgen en dus uitstromen uit het van der Valk kunnen deze plekken in gebruik worden genomen door statushouders die niet aan Zuidplas zijn gekoppeld. De huidige opvang functioneert goed en ervaren wij als gemeente positief.