Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Groep Pouwels stelt schriftelijke vragen over water en droogte

Zorgen over droogte nemen toe en dat niet alleen bij grootverbruikers van water. Inwoners spreken hun zorg uit over het vergaan van voorheen groene karakter en aanzicht van onze dorpen en tuinen dat nu steeds droger erbij ligt. Ook zakelijke grootverbruikers van water, waaronder staal-, chemie- en papierbedrijven, tuinderijen en plantenkwekers maken zich steeds meer zorgen over de grote droogte in Nederland.

Groep Pouwels stelt onderstaande schriftelijke vragen aan het college:

 1. Hoe vertaalt dit watertekort zich in onze watertuin van de Randstad? Heeft Zuidplas hier ook last
  van en zo ja, hoe uit zich dat? Is er te verwachten dat waterprijzen op jaarlijkse waterverbruik, op
  onze jaarafrekening omhoog gaan?
 2. Wat voor effect heeft deze verdroging op ons drinkwater, watervoorraad, landschap en zelfs
  bouw? Wat is de stand van het grondwater en hoe houden we dat op peil?
 3. Zijn er binnenkort plannen of signalen om het gebruik van (drink)water door huishoudens en
  bedrijven te beperken?
 4. Moeten wij ons zorgen maken over onze voorraden en welke maatregelen gaan we nemen om
  tijdig te anticiperen? Vanuit gaande dat we waterschappen en provincie erbij betrekken, hoe wordt
  de raad hiervan op de hoogte gesteld en bij betrokken?
 5. Tijdens het weekend heeft het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard een
  melding ontvangen van water dat over een dijk liep. Deze dijk ligt aan de Ringvaart van de
  Zuidplaspolder ter hoogte van Kortenoord 108. Het water is afkomstig uit de Ringvaart, hier is de
  waterstand door het waterschap verhoogd. VRAAG: In welke staat verkeren onze dijken
  wanneer/nu de waterschap de waterstanden vaker moet verhogen? Welke extra maatregelen en
  toezicht is er nodig om onze dijken en onderhoud ervaan op peil te houden? Bent u het met mij
  eens dat we het met het duimpje van “Hansje Brinker” niet meer gaan redden

Het college heeft nu 4 weken de tijd om bovenstaande vragen te beantwoorden.