Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Ontwerp Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas ligt ter inzage

Met het in werking treden van de nieuwe Omgevingswet (naar verwachting midden 2023) verandert de manier waarop de gemeente Zuidplas zijn ruimtelijk kwaliteitsbeleid vormt geeft.

Het huidige welstandsbeleid bestaat onder de nieuwe wet niet meer. Het gaat naast het uiterlijk van gebouwen ook over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, dus waar men woont, werkt, recreëert en leeft. Ook wel de ‘omgevingskwaliteit’ genoemd. De Welstandsnota Zuidplas 2015, zoals die nu wordt gebruikt, wordt omgevormd tot de Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas. Daarmee voldoet de gemeente straks aan de nieuwe wetgeving en kan de ambitie uit de Omgevingsvisie van een ‘Aantrekkelijk Zuidplas‘ waar gemaakt worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de ontwerp Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas ter inzage te leggen in de periode van 3 november tot 15 december 2022.

U kunt de ontwerp Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas inzien op de gemeente pagina: ‘Omgevingswet‘.