Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Moordrecht

De toekomst van het restveengebied Moordrecht

Voorzitter Stuurgroep Restveen Daan de Haas: Deze collegeperiode duidelijkheid scheppen over toekomst restveengebied Moordrecht

Drie overheden werken samen voor de transitie van het restveen nabij Moordrecht: de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Zuidplas. De samenwerking is bekrachtigd via een bestuurlijke overeenkomst. Onlangs heeft de Stuurgroep Restveen afspraken gemaakt over het uitwerken van een toekomstperspectief voor de bewoners en grondgebruikers (ondernemers) van het plangebied waar de bodemdaling urgent is. Ook heeft de Stuurgroep kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter, wethouder Daan de Haas van de gemeente Zuidplas. De Haas heeft in zijn nieuwe portefeuille Landschap en Recreatie ook het toekomstperspectief van het restveengebied onder zijn hoede. De ambitie is uitgesproken om deze collegeperiode concrete stappen te zetten en de gevraagde duidelijkheid te bieden.

Achtergrond
De aanpak Bodemdaling in het gebied nabij Moordrecht is de komende jaren een urgente opgave van de groeigemeente Zuidplas. Het zogeheten Restveengebied tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht ten oosten van de A20 heeft te maken met forse bodemdaling. Dit urgente probleem heeft verstrekkende gevolgen voor de waterhuishouding en de bodemgesteldheid. Het bepaalt de toekomst van aanwezige boeren en grondgebruikers. Provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en gemeente Zuidplas zetten zich daarom gezamenlijk in voor de toekomstige opgave van dit gebied. Zij hebben hiervoor in voorjaar 2022 een bestuurlijke overeenkomst ondertekend.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen