Zuidplas Online

met het laatste nieuws uit Zuidplas

Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 14 te beluisteren op www.ijsselstreekradio.nl
Zuidplas

Provinciaal omgevingsbeleid Middengebied Zuidplaspolder aangepast

Provinciale Staten hebben het provinciale omgevingsbeleid voor het Middengebied van de Zuidplaspolder aangepast. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de integrale ontwikkeling van het Middengebied van de Zuidplaspolder.

“De aanpassing van het omgevingsbeleid is een belangrijke stap voor de realisatie van 8.000 woningen, bedrijventerreinen en natuur in de Zuidplaspolder” aldus Anne Koning, gedeputeerde Wonen. “De volgende stap is de vaststelling door de gemeente van het omgevingsplan met bijbehorend gemeentelijk MER. Dit is voorzien in 2023.”

Jan Willem Schuurman, wethouder Zuidplas: “Als gemeente zijn wij blij met goedkeuring van de herziening van het provinciaal omgevingsbeleid. Er is weer een belangrijke mijlpaal gehaald. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst en de goede samenwerking tussen alle partners betrokken bij de ontwikkeling van het Middengebied van de Zuidplaspolder.

Herziening provinciaal omgevingsbeleid
Voor de ontwikkeling van het Middengebied moest het provinciale omgevingsbeleid worden aangepast voor de ligging en omvang van de woningbouwlocaties (Vijfde Dorp) en bedrijventerreinen. Ook is het tracé van de toekomstige ecologische verbindingszone gewijzigd en heeft een deel van het glastuinbouwgebied de aanduiding “maatwerkgebied glastuinbouw” gekregen. Om het provinciaal omgevingsbeleid te kunnen wijzigen is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De voorgenomen wijziging van het provinciale omgevingsbeleid en het MER hebben ter inzage gelegen. De zienswijzen die daarop zijn binnengekomen, zijn beantwoord in een Nota van Beantwoording en op 9 september hebben de indieners van zienswijzen de kans gekregen hun zienswijze toe te lichten aan Provinciale Staten. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft een positief advies gegeven over het opgestelde MER.

Bestuurlijke overeenkomst
Op 1 juli 2021 tekenden de gemeente Zuidplas, de Grondbank RZG Zuidplas en de provincie Zuid-Holland de bestuurlijke overeenkomst voor het Middengebied van de Zuidplaspolder. Doel is een duurzame en klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling van 8.000 woningen, bedrijventerreinen en natuur.